top of page

Plug and Play Energypack voor binnenvaart en kustvaart


Achtergrond

Liquefied natural gas (LNG) en waterstof worden gezien als toekomstgerichte brandstoffen voor schepen. Vrachtschepen in de binnen- en kustvaart hebben vaak een vermogensbehoefte van minder dan 700 x (1-3) tijd kW. In deze vermogensbereiken lopen de kosten per kW voor een ombouw of nieuwbouw aanzienlijk op. Bij lage vermogens zijn bedrijfsmodellen dan ook moeilijk te realiseren.


Inhoud

Het project was oorspronkelijk bedoeld om een energiepakket te ontwikkelen op basis van gasturbinetechnologie. Het idee was dat voor schepen met een gemiddeld benodigd voortstuwingsvermogen van minder dan 700 kW een voortstuwingssysteem op basis van LNG ideaal zou zijn, zowel uit milieu- als uit aanschafprijsoogpunt. Het bleek echter dat een geschikte gasturbine niet op korte termijn beschikbaar zou zijn en nog niet klaar is voor de markt. Bovendien werden de emissie-eisen steeds dringender. Als gevolg daarvan werd besloten over te schakelen van een LNG-aanpak naar een brandstofcelaanpak (waterstof).


Er was reeds besloten een demonstratiemodel van het systeem te gebruiken dat aan alle technische specificaties voldeed. Voor dit doel werd een opleidingsschip, de EMELI, van de Maritieme Academie Harlingen gebruikt. Dit schip had twee dieselmotoren waarvan er één werd vervangen door een elektromotor/waterstof-brandstofcelsysteem en een dieselgeneratorset. Voor deze nieuwe situatie was een certificering op de EMELI vereist. Verder zijn de markt- en vlootstructuuranalyse en een fundamentele studie van gasturbinetechnologie en verbranding in methaan- en waterstofmengsels ontwikkeld


Something new is coming


Refit of the Emeli


NL | De omschakeling van de ‚Emeli‘ gaat door. Het schip arriveerde op de werf, de generator en de elektromotor arriveerden in Heeg en werden aan boord gebracht. De stuurboordmotor is al verwijderd. De nieuwe elektromotor kon aan boord worden geïnstalleerd en uitgelijnd.


DU | Der Umbau der ‚Emeli‘ geht weiter voran. Das Schiff ist in der Werft angekommen, der Generator und der Elektromotor sind in Heeg angekommen und wurden an Bord gebracht. Die Steuerbord-Maschine wurde bereits ausgebaut. Der neue E-Motor konnte an Bord eingebaut und ausgerichtet werden.


Fuel Cell refit of MS Emeli: Fase 1 refit is klaar.


NL | Fase 1 van de refit is klaar, de Emeli is uitegrust met een direct drive E-motor van 200 kW op de as. Gevoed met een dieselgenerator. Na de Sea trial is de Emeli gecertificeerd voor de CVO. Nu weer in actie op de Marine Academie Harlingen. Fase 2 levert extra vermogen van een H2-brandstofcel in combinatie met een batterijpakket.


We komen bij u terug met een video over de volgende fase.


DU | Phase 1 des Umbaus ist abgeschlossen, die Emeli ist mit einem 200 kW direkt angetriebenen E-Motor auf der Welle ausgestattet. Angetrieben von einem Dieselgenerator. Nach der Probefahrt ist die Emeli für CVO zertifiziert. Momentan ist sie wieder in Betrieb an der Maritiemen Academie Harlingen. In Phase 2 wird zusätzliche Energie aus einer H2-Brennstoffzelle in Kombination mit einem Batteriepack geliefert.Updates über die nächste Phase bekommen Sie an dieser Stelle.

bottom of page