top of page
Electric Ship Facilities - Green Shipping

Green Shipping Wadden Sea

Ontwikkeling van maritieme methanolsystemen

Zowel beroeps- als recreatievaart spelen een grote rol in het Waddengebied. Dit is van levensbelang voor het gebied, maar het heeft ook grote gevolgen voor het milieu. Met name de lokale milieueffecten van transport, zoals geluid en uitstoot van NOx, SOx, fijnstof en zware metalen, kunnen een sterk verstorend effect hebben op het Waddengebied. De sector richt zich daarom op de transitie naar duurzame energiebronnen.

Ontwikkeling van maritieme methanolsystemen

Werelderfgoed

De Waddenzee is het grootste getijden systeem ter wereld, waar natuurlijke processen ongestoord kunnen plaatsvinden. Van de kust in Denemarken, Duitsland, en Nederland strekt het gebied zich uit. Vanwege zijn wereldwijd unieke geologische en ecologisch waarden staat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het waddengebied is een dynamisch landschap met een veelheid aan leefgebieden die gevormd zijn door wind en getijden. De biodiversiteit op wereldschaal is van de Waddenzee afhankelijk. (Common Wadden Sea Secretariat, 2021)

Zowel de professionele en recreatieve scheepvaart spelen in het Waddengebied een grote rol, dit heeft echter een grote impact op het milieu. Met name de lokale milieu effecten van het transport zoals het geluid en uitstoot van NOx, SOx, fijnstof en zware metalen kunnen een sterk verstorend effect hebben voor het Waddengebied. Binnen de sector wordt daarom gekeken naar de transitie naar duurzame energiebronnen.

Het project

Binnen het Green Shipping Waddenzee project houdt Electric Ship Facilities zich bezig met de ontwikkeling van maritieme methanolsystemen. De methanol brandstofcel van Electric Ship Facilities wordt eerst kleinschalig getest in een maritieme omgeving. De eerste methanol aandrijflijn wordt geïmplementeerd in de ‘Northman 1200 Electric & Fuel Cell Powered’ waarbij de methanol brandstofcel wordt toegepast als range extender. Deze aandrijflijn bestaat uit een groot batterijpakket en de methanol brandstofcel waardoor je 100% elektrisch kunt varen en onafhankelijk bent van walstroom.

Samen met deskundigen op het gebied van regelgeving kijken we naar de ‘Northman 1200 Electric & Fuel Cell Powered’ alsof het een binnenvaartschip is. Door deze ontwikkelingen binnen het Green Shipping Waddenee project kunnen we opschalen naar grotere systemen zoals de bruine vloot, garnalen- en Noordzeekotters.

Methanol brandstofcel

Onze methanol brandstofcel biedt de mogelijkheid om emissie loos te varen. We zien groene methanol als een kansrijke energiedrager. Methanol is eenvoudig op te slaan, heeft een goede energiedichtheid, is ruim beschikbaar en goed te produceren, en qua prijs competitief met diesel. De methanol logistiek is binnen de bestaande infrastructuur onder te brengen. De opslag van methanol aan boord van schepen is geen probleem..

Development of Maritime Methanol Systems

Partners 

Het project wordt uitgevoerd door Electric Ship Facilities in samenwerking met de volgende partners: Bureau Scheepvaart Certificering, Conoship International and Stokkel Engineering and FME.

fme-logo
logo_Green Shipping
Electric Ship Facilities_logo
stokkel engineering logo
bsc logo
Conoship International logo
bottom of page