top of page
Electric Ship Facilities - Electric Propulsion system integrator of Northman 1200 Electric Motoryacht

Elektrische aandrijving

Systeem integratie

De transitie versnellen door zero emissie innovatieve technologie toe te passen

Innovatie is een doorlopend proces waar Electric Ship Facilities bekend om staat. Met onze voortstuwings- en energiesystemen zorgt u ervoor dat u in de behoeften van het heden voorziet zonder toekomstige generaties tekort te doen.

Elektrisch varen

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen en leidt tot extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, bosbranden en het smelten van de ijskappen. Elektrisch varen heeft een minimale impact omdat u schoon en stil kunt varen. Wanneer u met een elektrische boot vaart, is er geen uitstoot die de natuur in gaat en de impact op dieren die in het water leven is veel kleiner vergeleken met conventionele verbrandingsmotoren.

Naast het feit dat varen zonder uitstoot beter is voor de natuur, is het ook gezonder. CO2 wordt vaak gebruikt als parameter maar bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen ook stikstofoxiden (NOx) vrij. Dit is niet goed voor het milieu en stikstofdioxide kan tevens schadelijk zijn voor mensen. Het kan leiden tot luchtwegklachten en infecties omdat het kan doordringen tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen.

Daarom willen wij de transitie naar een duurzame watersport versnellen door het toepassen van zero emissie innovatieve technologie. Als systeemintegrator willen wij de meest geschikte en duurzame oplossing implementeren die past bij uw vaarprofiel, vaarbereik en vaargebied. Dit doen we door alle componenten van de configuratie zorgvuldig op elkaar af te stemmen om tot een zeer efficiënt systeem te komen.

Electric boating

Advisering, LEVERING & IMPLEMENTATIE VOOR HET VOLLEDIGE SYSTEEM

Elektrische aandrijving

Omdat wij de meest energie-efficiënte oplossing willen, werken wij samen met verschillende partners om u de meest optimale aandrijving te kunnen bieden.

Elektrische motoren werken vraaggestuurd en zijn daarom zeer efficiënt en gemakkelijk in het gebruik.

Energie systemen

De energiesystemen aan boord leveren energie voor het aandrijfsysteem en de hotelfunctie. Een energiesysteem bestaat uit een batterijpakket met optioneel een range extender of zonnepanelen. 

Als range extenders bieden wij een emissie loze oplossing met onze methanol brandstofcel. Daarnaast bieden wij een tradionele optie, de DC/DC-generator set.

zero-emissie energievoorziening en opslag

Commerciële scheepvaart

Rondvaartbedrijven, binnenvaart, vissersschepen of short sea shipping moeten voldoen aan de (nieuwe) emissie-eisen, ook kosteneffectiviteit en beperkte downtime spelen een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Voor de rondvaart in Amsterdam geldt een nul-emissiebeleid.. Andere steden en/of scheepvaartgebieden volgen.


Bent u op zoek naar een partij die de volledige systeemintegratie op zich kan nemen? Met het ontwerpen, leveren en implementeren van moderne elektrische, hybride of multigen oplossingen, helpt Electric Ship Facilities uw bedrijf toekomstbestendig te maken.

Recreatievaart

Heeft u een bedrijf in de watersport industrie en wilt u er zeker van zijn dat uw jachten/merk aan de toekomstige eisen zullen voldoen terwijl u uw klanten een meer comfortabele, zero-emissie, en economische oplossing biedt?

Wij kunnen u adviseren, het ontwerp verzorgen en u voorzien van state-of-the-art 100% elektrische en hybride energie- en aandrijfsystemen.

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te ontdekken als uw systeemintegrator voor uw plezierjachten.

bottom of page