top of page

Marigreen eindconferentie in Heeg

Duitse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen presenteren toekomstgerichte innovaties voor de scheepvaart op de slotconferentie van het INTERREG-project MariGreen.


Heeg (Fr.) „Duits-Nederlandse samenwerking in het kader van GreenShipping is al een traditie geworden“, verwelkomde minister Birgit Honé van het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung in Niedersachsen, de ongeveer 170 gasten op de slotconferentie van het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject „MariGreen“. Het onderwerp GreenShipping verloor echter geenszins aan actualiteit, aldus minister Honé. De intensivering van het klimaatdebat heeft de afgelopen jaren de eisen aan de scheepvaart drastisch verhoogd.


Het MariGreen project reageert rechtstreeks op deze eisen en ontwikkelde in 12 deelprojecten innovatieve producten en processen voor het verbeteren van de milieubalans, maar ook voor de economische efficiëntie en duurzaamheid van de scheepvaart. „Niet om te verdwijnen in de la, maar voor concrete toepassing“, dat was de claim van de initiatiefnemers MARIKO GmbH en FME vanaf het begin van het MariGreen-project in 2015. Ze zijn dan ook zeer blij met de veelheid aan projectresultaten, die live in de vorm van tastbare prototypen op de Innovation Market werden gepresenteerd op het bedrijfsterrein van Scheepsmotoren Heeg. De onderwerpen varieerden van windvoortstuwingssystemen, het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) en waterstof tot state-of-the-art logistieke concepten en innovatieve veiligheidstrainingen.Deze diversiteit weerspiegelt de essentie van de discussie met bedrijven in het kader van de paneldiscussie: een breed scala aan oplossingen is nodig om de energietransitie in de maritieme sector te bevorderen en het concurrentievermogen van de sector te vergroten. Carl-Ulfert Stegmann, directeur van AG Norden Frisia in Norddeich, Duitsland, dringt er daarom bij de federale regering op aan haar steun aan de rederijen uit te breiden en niet alleen het gebruik van afzonderlijke brandstoffen selectief te bevorderen, zoals momenteel het geval is in Duitsland in het kader van de LNG-richtlijn. Ook Paul Melles, directeur van Rerderij Doeksen in Harlingen, deelt deze mening. Hij verwacht van de politiek dat zij zich niet „op elke hype stort en zich laat beïnvloeden door ongecontroleerd lobbyen“, maar dat zij objectief en wetenschappelijk een bijdrage levert aan het debat over de „brandstoffen van de toekomst“. Prof. Kapt. Michael Vahs van Emden/Leer University of Applied Sciences leverde wetenschappelijk bewijs dat windaandrijvingssystemen ook een enorm perspectief bieden voor emissiereductie in de scheepvaart en deed verslag van de successen die zijn behaald in het MariGreen-project in het kader van de implementatie van de Flettner rotor (EcoFlettner) en de ontwikkeling van de watertaxi (Green Water Taxi).


De toegevoegde waarde van de Duits-Nederlandse samenwerking is tijdens het evenement vele malen onder de aandacht gebracht. „Alleen gaat u sneller, maar samen gaat u verder“, vat Gedeputeerde Sander de Rouwe uit Friesland samen en deed een beroep op alle gasten om op te komen voor een verenigd Europa. Om de Duits-Nederlandse samenwerking voor de toekomst veilig te stellen, hebben Franz-Josef Sickelmann, regionaal commissaris voor regionale ontwikkeling in Weser-Ems en Paul Schilderink, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de plannen voor de nieuwe INTERREG-financieringsperiode vanaf 2021 uiteengezet. Dat is goed nieuws voor het MariGreen-consortium van 65 projectpartners. „We hebben veel bereikt en geleerd – zowel technologisch als interpersoonlijk, dit is een goede basis voor de verdere uitbouw van de Duits-Nederlandse maritieme cluster“, aldus Katja Baumann (MARIKO GmbH) en Leo van der Burg (FME), die nu al voorbereidingen treffen voor een volgend samenwerkingsproject. GreenShipping Ahoy!


Bron: Marigreen

Comments


bottom of page